ВИТАМЕН

17. Хэрхэн мэргэн ухаантай болох вэ?


ПАРАДОКС-ыг ойлгох нь. Сургаалт үгс номын 2-3 дугаар бүлэг дээр хүн хэрхэн мэргэн ухаанд өсөж, хөгждөг талаар олон удаа дурдсан байдаг. Үүнийг ойлгохын тулд бид эхлээд парадокс (зөрчидөөнтэй) ойлголттой нүүр тулах болно.