ВИТАМЕН

16. Басамжлагч, бардам байдал


Басамжлагч нэгний хэрсүү, хэлэмгий багны ард өөрийн оюуны чадамж, бодол санаандаа найдсан өөртөө хэт итгэлтэй бардамнал байдаг.