ВИТАМЕН


Энэхүү подкаст нь Христ итгэлт контетийг бэлтгэн хүргэх зорилготой болно. Бид танд хүссэн цагтаа сонсож болох Библийн дагуух чанартай бэлтгэгдсэн контентийг хүргэхээр ажиллаж байгаа юм. Подкаст маань Мягмар, Пүрэв гарагт орж байх болно.