Өглөөний Гайхамшиг Подкаст

Подкаст №1: Өглөөний гайхамшиг подкастын тухай


Өглөө эртийн цагаар өөрийгөө хөгжүүлж амьдралаа өөрчлөх, сайжруулах хүсэл эрмэлзэлтэй мянга мянган хүмүүст зориулсан – ӨГЛӨӨНИЙ ГАЙХАМШИГ подкастын анхны дугаар