Show mongolia

ХЭЛ ЯРИАГААРАА АМЬДРАЛАА ӨӨРЧИЛЖ БОЛДОГ.


Асуудал тань хүнд болохоор бус, харин өөртөө хэлдэг үгс амьдралыг тань хүндрүүлдэг гэж бодож байсан уу?