Show mongolia

Үйлийн үрийг буцааж болдог уу?


Хэрвээ чи муу үйл хийвэл муугаар хариуг нь хүртэнэ. Сайн үйл хийвэл сайнаар хариуг нь хүлээж авна.