Show mongolia

Бурхан бүх хүнд тэгш боломж олгодог.


Бидний сонголт ямар байхаас л бидний амьдрал хамаарна. Бид хөдөлмөрлөж, амжилтын төлөө цаг зав сэтгэл зүрхээ зориулснаар гэрэл гэгээг олж харна. Харин залхуурч, өнөөдрийн төлөө амьдарснаар бид юу ч хожихгүй. Харин ядуу тарчигийг амьдралдаа хураах болно. Тиймээс бүх хүнд алсын хараатай, ирээдүйн зорилго тэмүүлэлтэй байхыг уриалж, ятгаж байна. Бас бусдын биш зөвхөн өөрийнхөө зүрхний хүслийг сонсож, дагаарай. Таныг, таниас өөр хэн ч мэдэхгүй. Тийн адил таны хувь тавиланг ч гэсэн хэн ч удирдаж чадахгүй. Youtube сувгаас бичлэгтэйгээр үзээрэй https://www.youtube.com/channel/UCsPKtcuqf5IqaWGZZ7vPE0w Www.showmongolia.com