Show mongolia

Бүх зүйл амжилтгүй санагдаж байна уу? Байх ёстой газраа байхгүй байгаа мэт санагдаж байвал үүнийг сонс.


Амжилт гэдэг маш ойлгомжгүй зүйл. Бүх юм нуран унаж байгаа мэт санагдаад эхлэвэл Та амжилтаас зуурчээ гээд ойлгож болно. Энэхүү подкастыг сонсоод урам зориг, аваад зогсохгүй ажиллах эрч хүчийг авна гэж итгэж байна.