Setgel Podcast

Сэтгэл Подкаст #5: Сургуулийн өмнөх /3-5/ насны хүүхдийн сэтгэл зүйн онлцог


#SetgelPodcast-н маань ээлжит дугаарт "Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн онцлог" сэдвээр сэтгэл судлаачид маань ээж аавууддаа зориулан хэрэглэхүйц, хэрэгцээт мэдээллүүдийг хуваалцлаа. Подкастын хөтлөгч: Г.Мандухай /Сэтгэл судлаач/ Зочид: Г.Энхжаргалан /Сэтгэл судлаач/ Б.Алтанзул /Сэтгэл судлаач/