Setgel Podcast

Сэтгэл Подкаст #4: Ганцаардал


Сэтгэл Подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар биед бие хүний сэтгэл зүйн бас нэгэн чухал асуудал болох ганцаардлын талаар ярилцлаа. Ганцаардал гэж юу вэ? Бид яагаад ганцаарддаг вэ? Ганцаардал бидэнд ямар мэдрэмжүүдийг авч ирдэг вэ? Ганцаардлаас хүн юуг суралцдаг вэ? зэрэг асуултуудад хамтдаа хариулцгаая.