Setgel Podcast

Сэтгэл Подкаст #2: Хөвгүүд ба өөртөө итгэх итгэл


Сэтгэл Подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар "Хөвгүүд ба өөртөө итгэх итгэл" сэдвийн хүрээнд өөртөө итгэх итгэл гэж юу вэ? Эрэгтэй хүүхдүүдэд өөртөө итгэх итгэлтэй холбоотой ямар асуудал, хүндрэл үүсдэг вэ? Тэдгээрийг хэрхэн таньж мэдэх, цаашлаад өөртөө итгэлтэй болоход юу нөлөөлдөг талаар сэтгэл судлаачид болон зочин оролцогчдын сонирхолтой яриаг хүргэж байна. www.setgel.mn