Setgel Podcast

Сэтгэл Подкаст #1: Охид ба түгшүүр


Сэтгэл Подкастынхаа анхны дугаараар "Охид ба түгшүүр" сэдвийн хүрээнд охидод түгшүүр бий болдог шалтгаануудын тухай, мөн түгшүүрээ хэрхэн удирдах боломжтой талаар сэтгэл судлаачдын сонирхолтой яриаг хүргэж байна. setgel.mn