Гологдсон подкаст

Гологдсон подкаст №3 - true wish or common wish


Жинхэнэ хүсэл болон түгээмэл хүсэл гэж юу вэ?