PSIAF Санхүү

Олон улсын нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн мэргэшсэн сургуулийн талаар


Олон улсын нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн мэргэшсэн сургуулийн захирал Даваажаргалтай уулзаж сургуулийн үйл ажиллагааны талаар ярилцлаа.