PSIAF Санхүү

CGMA цолны талаар


Дэлхий томоохон аудитын компанийн нэг болох BDO Audit компанийн монгол дахь салбарын гүйцэтгэх захирал Алтансүхтэй уулзаж CGMA цолны талаар ярилцлаа.