PSIAF Санхүү

CFA Цолны талаар


Таралтгүй боловсрол судалгааны институтын багш Содтуяатай CFA цолны талаар ярилцлаа.