PSIAF Санхүү

CFA шалгалтын талаар


Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн багш Мөнхцогтой CFA шалгалтын талаар ярилцлаа.