MyHotel Podcast

MyHotel Podcast #04 - Сошиал Медиаг зочид буудлын бизнест ашиглах нь


MyHotel академийн хүрээнд Facebook, Instagram зэрэг сошиал медиаг зочид буудлын бизнест хэрхэн ашиглах тухай сургалтыг Дэйл Карнеги сургалтын төвийн Маркетингийн менежер Г.Ашиг удирдан явууллаа