MyHotel Podcast

MyHotel Podcast #03 - Зочид буудлын харилцагчийн үйлчилгээ - М.Алтаншагай


MyHotel Academy -ийн үеэр үйлчилгээний салбарын сургалтаар мэргэшсэн Судлаач багш М.Алтаншагай оролцож "Зочид буудлын харилцагчийн үйлчилгээ" сэдвээр ярилцлаа