Монгол Зарчим номын Podcast


Монгол Зарчим номын Podcast нь хувь хүний хөгжил, итгэл үнэмшил, нийгмийн тухай үзэл бодлууд бүхий нийтлэл. Зохиогчийн өөрөө уншсан энэхүү Podcast нь долоо хоног тутмын Мягмар, Бямба гаруудад нийтлэгдэх болно.