Миний цахим хуульч

01 Миний цахим хуульч | Хуулийн технологи


Миний цахим хуульч подкастын анхны дугаарыг “Хуулийн технологи” сэдвийн хүрээнд бэлтгэлээ. Эндээс сонсогч та хуулийн технологи гэж юу болох талаар, түүний бодит биелэлүүд нь ямар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ байгаа тухай, тэдгээрийг хэрхэн ашиглаж, хэрэглэх боломжтой талаар, хуулийн технологийн хэрэглэгчид олгож байгаа давуу тал, Монгол улс дахь хуулийн технологийн өнөөгийн байдлаар талаар мэдээлэл авах боломжтой. Подкастын хөтлөгчөөр Батзаяа, Долгион нар оролцов.