Medwave

Шумуулд хазуулахаас сэргийлэх, хазуулсан үеийн тусламж


Бид 4 улиралтай нутагт амьдардаг ачаар шумуултай тэмцэх хугацаа богино ч тэмцэх л хэрэгтэй болдог билээ. Шумуулд хазуулахад юу болдог эсэх, хазуулсан үеийн тусламж, хазуулахаас хэрхэн сэргийлэх талаар нотолгоонд суурилсан мэдээллийг эндээс сонсоорой.