Medwave

Шамбарам эрсдэлт хүчин зүйлс, сэргийлэх аргууд, авах арга хэмжээ


Цагаан мах эргэх хэмээх өөр өвчний нэрээр алдаршсан Шамбарам гэж юу вэ, эрсдэлт хүчин зүйлс, авах арга хэмжээ, сэргийлэлтийн талаар нотолгоонд суурилсан мэдээллийг хүргэлээ.