Medwave

Эмчийн бичгээс шалтгаалсан насбаралт гардаг уу?


АНУ-д хийгдсэн судалгаагаар эмчийн гаргацгүй бичгээс шалтгаалж жилд 7,000 хүн амь насаа алдаж байна гэсэн үр дүн гарчээ. Тэгвэл энэ асуудлыг хэрхэн шийдсэн бэ?, манайд ямар байгаа вэ?