Энэ удаагийн дугаарт бид "Зээл" гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцлаа.