Хүсэл - Хэрэгцээ

№3 Ковид-19 Бидний амьдралд


Энэ удаагийн дугаарт 2020 он гарснаас хойш бидний өдөр тутмын амьдралд огцом өөрчлөлт авчирсан коронавирусийн үр нөлөөний талаар ярилцлаа.