Хүсэл - Хэрэгцээ

№2 Хүсэл vs Хэрэгцээ


Энэ удаагийн дугаарт подкаст сувгийнхаа нэрийг тайлбарлахаар зорилоо. Хүний амьдралд хүсэл, хэрэгцээ хоёрыг ялгах шаардлага тулгардаг бөгөөд тэдгээрийг хэрхэн таних вэ? Мөн ач холбогдол нь юу вэ?