Хүнд хэрэгтэй

2020 онд ямар ямар ном уншиж амжив?


Удахгүй уншсан бүх номнуудынхаа талаар тус тусад нь дэлгэрэнгүй дугаар оруулах болноо. 2021 ондоо бүгдээрээ алаад өгөөрэй :D