Холион бантан

Яах гээд байгаа нь мэдэгдэхгүй ойлгомжгүй харилцаа


Хүн бүрийн амьдралд алхам тутамд яах гээд байгаа нь мэдэгдэхгүй ойлгомжгүй харилцаа гарч ирдэг. Ялангуяа хосуудын харилцаанд . . .