GPT Хөдөлгөөн засал эмчилгээ

GPT Podcast#2 Д.Өнөрцэцэг Тархины саатай хүүхдийн хөдөлгөөн засал, эмчилгээ, зөвлөгөө


Д.Өнөрцэцэг Нархан инээмсэглэл төрийн бус байгууллагын тэргүүн, Гэгээн ирээдүй хүүхэд хөгжлийн төвийг үүсгэн байгуулагч, Хөдөлгөөн засалч Тархины саатай хүүхдийн хөдөлгөөн засал эмчилгээ, зөвлөгөө