Эрүүл Монгол подкаст

#5 Зүрх судасны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь


Энэхүү дугаараар халдварт бус өвчний улмаас нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болох Зүрх судасны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд авах арга хэмжээ, хоол хүнс, дасгал хөдөлгөөний талаар мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөөг хүргэж байна.