Бууз Чимхэе подкаст

Зочин Бууз: Өсвөр насны төлөөлөл Б.Халиун Khaliun Bymbatsolmon бид хоёртой


Өсвөр насны төлөөлөл болсон авьяаслаг Б.Халиун бид хоёртой одоогийн үеийн өсвөр насны тухай, тэд нарын бодол болоод өөрийнхөө дотоод ертөнцөөр аялуулууллаа.