Бууз Чимхэе подкаст

ЗОЧИН БУУЗ: Danna`s Doodles хуудасны хөтлөгч А.Даваажаргал


Энэ удаагийн буузаар хөгжилтэй зургуудтай Danna`s Doodles хуудсыг хөтлөн явуулдаг Данна буюу А.Даваажаргал илдүүрчин хийж өөрийнхөө жаргалтай, гунигтай, сургамжтай гээд олон олон сонирхолтой түүхүүдийг элэн далангүй хуваалцлаа. Danna-н хөтлөн явуулдаг хуудсууд: Facebook @DannasDoodle Instagram @DannasDoodlee Youtube Danna`s Doodles