Бууз Чимхэе подкаст

ЗОЧИН БУУЗ: "Цоолох Урлаг" Монголын шилдэг мэргэжлийн Piercer Anji


Буузчидын хүсэлтээр Монголын шилдэг мэргэжлийн piercer Анужинтай цоолох урлаг, түүний үүсэл, мөн хэрхэн мэргэжлийн болох гэдгээс эхлээд олон зөвлөмжүүдийг хамт ярилцлаа.