Бууз Чимхэе подкаст

БУУЗ season2.3: Хайрд хүргэх 36 асуулт


New York Times-с гаргасан Хайрд хүргэх 36 асуултуудад Мишка & Нямка хоёр хариулж нэг нэгнийхээ тухай маш олон зүйлийг мэдэж авлаа. За тэгээд энэ болзооныхоо турш нэг нэгэндээ хайртай болсон юм болвуу?