Бууз Чимхэе подкаст

БУУЗ season 2.9: Коронагийн үеэр яаж амьдарцгааж байна?


Энэ удаагийн бууз маань төлөвлөгөөнөөс шал өөрөөр эргэж, бид хоёрын амьдарч байгаа газар бас бидний амьдралд Коронагуай хэрхэн нөлөөлж байгаа тухайгаар бууз чимхлээ. Гэнэтийн ч гэсэн амттай байж, таалагдна гэж найдаж байна.