Бууз Чимхэе подкаст

БУУЗ season 2.8: Өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх гэж юу вэ?


Энэ буузаар Мишка, Нямка хоёр өөрийгөө болоод өөрт байгаа зүйлсээ хайрлах, хүлээн зөвшөөрөх тухай өөрсдийн бодол, түүхээ багтааж чимхлээ.