Бууз Чимхэе подкаст

БУУЗ season 2.5: ХОРТОЙ харилцаа


Сар шинийн мэнд!! Буузчидаа Энэ буузаар хортой болоод аюултай харилцааг яаж таних, мөн түүний аюулын талаар ярилцаж бас өөрсдийн жижиг, сажиг түүхүүдээсээ хуваалцлаа.