Бууз Чимхэе подкаст

БУУЗ 2.15: Яагаад бусдыг өөрөөсөө илүүд үздэг вэ?


Бид яагаад заримдаа өөрсдийгөө бусдаас болоод зарим нэг эд зүйлийн дараа тавьдаг вэ?, яагаад өөрсдийгөө хүчилж, эцэст нь тултал зольдог вэ? гэх асуултаар энэ буузаа эхлүүлж, өөрсдийн алдаа болоод бага сага мэдэж авсан туршлага, судалсан ном сэтгүүлүүдээсээ нэгтгэж тайлбарлахыг хичээлээ. Мөн энэ сэдэвтэй холбоотой маш сонирхолтой буузчингийн захидалыг задаллаа.