Бууз Чимхэе подкаст

БУУЗ 2.14: Дутуугийн мэдрэмж


Энэ удаа өдийг хүртэл жигнэгдсэн буузнуудад нилээдгүй дурьдагсан дутуугийн мэдрэмжийн тухай ярилцлаа. Дутуугийн мэдрэмж гэж юу вэ, Мишка яагаад дутуугийн мэдрэмжийг зөв гэж боддог вэ, дутуугийн мэдрэмжийг хүмүүс ямар аргуудаар нөхөж, даван туулдаг вэ гэх зэргийг энэ буузандаа чимхлээ.