Бууз Чимхэе подкаст

БУУЗ 2.12 - Айн? Юу? Нийгэмд хүлээн зѳвшѳѳрѳгдѳх ѳѳ?


Шинэ буузаа бид хоёр, бусдад буюу нийгэмд хүлээн зѳвшѳѳрѳгдѳхийн тулд бид нар яагаад ѳѳрсдийгѳѳ ѳѳрчилж, эргэн тойрондоо уусч ордог юм бэ? Бид хоёр орчиндоо зохицож бусдад хүлээн зѳвшѳѳрѳгдѳх гэж яаж ѳѳрчилѳгдѳж байсан түүхээсээ ярьж, нийгэм дэх ялгаварлан гадуурхал энээ тэрээ гээд сүүлдээ монголынхоо түүхрүү шагайн харж худалаа үнэн юм ярьсаар бүр эцэстээ "Монголдоо очоод юу ч үгүй хоосон шүү!" гэсэн хатуу үг бие бие рүүгээ чулуудав. Энэ хачин сонирхолтой буузаа хахаж цацалгүй сайхан тайван идэцгээгээрэй!