Бууз Чимхэе подкаст

БУУЗ 2.11: Атаархал


Энэ буузаар бид хоёр атаархал, өөрсдийн атаархлын зарим түүхээс хуваалцаж ярьлаа. Заримдаа бид яагаад өөрсдөд байхгүй байгаа зүйлсээ бусдаас хайж байдаг юм болоо, атаархал гэж юу вэ, атаархал заримдаа бидний сэтгэлийг өвтгөх үед ямар арга хэмжээ авбал зүгээр бол гэх асуултуудад өөрсдийнхөөрөө хариулж жинхэнэ хаалтгүй том бууз чимхлээ.