Business.mn Podcast

Ажилтныг хэрхэн көүчлэх вэ? #69


- Шууд зөвлөх бус өөрөөр нь асуудлыг шийдэхэд чиглүүлдгээрээ көүч ментороос ялгаатай - Көүч хандлагыг төлөвшүүлэх хамгийн энгийн арга бол асуулт асуух. “Чи миний захирал байсан бол яах байсан бэ?” гэх мэтээр алдаагаа ойлгоход нь туслах. - Монгол хүнийг зүгээр магтах бус “нотолгоотой” урамшуулах нь илүү нөлөөтэй байдаг.