Boo Podcast

OkoD Audio Experience: Entrepreneur хүнд байх ёстой улайрал, яарал!


Жинхэнэ Entrepreneur хүнийг зорилготоо хүрэх гэх яарал, улайралгүйгээр төсөөлөхгүй байх аргагүй. Энэ удаагийн дугаарт Entrepreneur хүнд байх ёстой улайрал, яаралын тухай ярьлаа. Балиар өөдрөг байцгаая, залуусаа~!