Boo Podcast

OkoD Audio Experience #31: Стартап хамт олны багийн харилцаа


Сайн уу? Залуусаа~! Аливаа Стартап компани хурдтай ажиллахын тулд байнга анхааралтай байж, баг хамт олны харилцаа нээлттэй, илэн далангүй, хариуцлагатай байх нь чухал. Тиймээс энэ талаархи туршлагаасаа хуваалцлаа. Энэ долоо хоногийг эрч хүчтэйгээр өнгөрүүлээрэй~! Дурдагдаж буй Гамма сургалтын талаар мэдээлэл авах бол: https://www.instagram.com/gamma.mn/ https://www.facebook.com/gamma.mn/