Boo Podcast

OkoD Audio Experience #30: Өөрийгөө таниж сурах!


Өнөөдрийн сэдэв: "Байнга ямар нэгэн асуудалтай байх хэрэгтэй" буюу хэрхэн өөрсдийгөө өөрийн төгс байдалд байлгаж, өөртөө байгаа асуудлаа өмнөө тавьж, бие, сэтгэл санаагаа зориулан сайжруулж байх вэ? талаар ярилаа. Үүнийг хамгийн эхний алхам бол ӨӨРИЙГӨӨ ТАНИХ. Сонирхолтой байна гэж найдаж байна. Амжилт залуусаа~!