Autochem Podcast

"Автохим" podcast Episode 10 : “Жолоочийн түргэн тусламж 103” Б.Дархантамир


Энэ удаа бид жолоочид үзүүлэх анхны түргэн тусламж болон дуудлагын жолоочийн үйлчилгээний талаар ярилцлаа. Өдөрт хэдэн хүн эрхээ хасуулдаг вэ? Дуудлагын жолооч найдвартай байх шаардлагатай юу? Дуудлагын жолооч нэрээр гэмт хэрэг үйлддэг тохиолдол бий юу? Дуудлагын жолоочид өгч байсан гарын мөнгө хэд байдаг вэ? Машиныхаа түлхүүрээ гээсэн бол яах вэ? Улаанбаатарт байгаа таксины тоо бидэнд хүрэлцээтэй юу?