ARSLAN podcast

ARSLAN PODCAST: Ажлын байр нь ажил идэвхитэй хайж байгаа иргэдээсээ их байна.


Ажилгүйдэл нь нийгмийн хамгийн хөндүүр сэдэв байсаар ирсэн. Гэвч өнөөдөр ажлын байр нь ажил идэвхитэй хайж байгаа иргэдийн тооноос их байгаа талаар сонирхолтой сонсууштай сэдвээр ярилцлаа