10-р гудамж

EPISODE#20 | Асуулт+Quarantine моод | 10-р гудамж with Aaz Joo |


Here are Quarantine again.... Анхны хоорондоо уулзалгүй онлайнаар хийсэн #20 дугаар. Хэрхэн уйдаж, юу идэж ууж байгаагаа л ярилаа. Aaz Joo-д ирсэн сонсогчдын маань асуултанд хариулсан тэгээд стайя сээф гаааааяс 𝙰𝚊𝚣'𝚜 𝚒𝚐 - https://www.instagram.com/aazgiorll/ 𝙹𝚘𝚘'𝚜 𝚒𝚐 - https://www.instagram.com/_mongoljingoo/ 𝙿𝚘𝚍𝚌𝚊𝚜𝚝'𝚜 𝚒𝚐 - https://www.instagram.com/10r_gudamj/