10-р гудамж

EPISODE#13 | 11 АСУУЛТ , 22 ХАРИУЛТ |10-р гудамж with Aaz Joo|


Хэрэгтэй, хэрэггүй асуултуудыг бие биенээсээ асууж, өшөө нэгийгээ танин мэдлээ. Omg,,, 𝙰𝚊𝚣'𝚜 𝚒𝚐 - https://www.instagram.com/aazgiorll/ 𝙹𝚘𝚘'𝚜 𝚒𝚐 - https://www.instagram.com/_mongoljingoo/ 𝙿𝚘𝚍𝚌𝚊𝚜𝚝'𝚜 𝚒𝚐 - https://www.instagram.com/10r_gudamj/ bayrlleeee